Cena za ľudské práva Francúzskej republiky 2017 - výzva na predkladanie kandidatúr

Otvárame výzvu na predkladanie kandidatúr na Cenu za ľudské práva Francúzskej republiky « Sloboda-Rovnosť-Bratstvo » za rok 2017, ktorú odovzdáva premiér francúzskej vlády. Toto ocenenie, ktoré vzniklo v r. 1988, má za cieľ odmeniť a úspešne zavŕšiť individuálne alebo kolektívne činnosti v teréne, či už vo Francúzsku alebo v zahraničí, bez ohľadu na štátnu príslušnosť a hranice, so zameraním na jednu z dvoch tém podľa výberu.

Mimovládne organizácie alebo individuálni záujemcovia bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo hranice, musia predstaviť konkrétny projekt, ktorý by sa mal uskutočniť na území Francúzska alebo v zahraničí, pričom si môžu vybrať jednu z dvoch tém na rok 2017 :

1- Sloboda informácií, sloboda tlače a žurnalistika
2- Podpora a ochrana sexuálnych a reprodukčných práv

Piati víťazi budú pozvaní na slávnostnú ceremóniu do Paríža. Prevezmú si medailu a rozdelia si spoločný finančný príspevok vo výške 70 000 eur od Národného poradného výboru pre ľudské práva.

Ďalší piati uchádzači si prevezmú « zvláštnu » medailu z rúk francúzskeho veľvyslanca vo svojej krajine pôvodu.

Všetky potrebné informácie nájdete v prílohe « Výzva na predkladanie kandidatúr »:

PDF - 19.2 kB
(PDF - 19.2 kB)

Tlačivo na predkladanie kandidatúr musí byť riadne vyplnené vo francúzskom jazyku:

PDF - 498.3 kB
(PDF - 498.3 kB)

Dernière modification : 02/10/2017

Haut de page