Bezpečnosť na cestách - 80 km/h na vedľajších cestách od 1. júla 2018

Veľvyslanectvo Francúzska v súvislosti s cestovaním počas letných prázdnin pripomína turistom, cestujúcim do Francúzska, aby rešpektovali pravidlá cestnej premávky, a zvlášť maximálnu povolenú rýchlosť.

Od 1. júla platí vyhláška Medzirezortného výboru pre bezpečnosť na cestách z 9. januára 2018, ktorá obmedzuje rýchlosť z 90 na 80 km/h na obojsmerných cestách bez stredového deliaceho pásu.

Ostatné povolené rýchlosti ostávajú bez zmeny.

Správa pre bezpečnosť na cestách upozorňuje že :

-  Rýchlosť je prvou príčinou smrteľných nehôd vo Francúzsku (31 %) ;
-  Najviac smrteľných nehôd sa stáva na obojsmerných cstách bez deliaceho stredového pásu (55 %).

Správa pre bezpečnosť na cestách poukazuje na účinky rýchlosti na jazdu na úrovni brzdnej dráhy (čím vyššia rýchlosť vozidla, tým väčší dôraz na brzdnú dráhu) a na úrovni zníženia zorného poľa vodiča (čím vyššia rýchlosť, tým horšie zorné pole vodiča).

Jazdite bezpečne ! Buďte zodpovedným vodičom a užite si prázdniny naplno!

Pravidlá jazdy vo Francúzsku :

PDF - 1.4 MB
(PDF - 1.4 MB)
PDF - 2.8 MB
(PDF - 2.8 MB)

Dernière modification : 18/06/2018

Haut de page