Aktuality na videozázname

Francúzsko-slovenské fórum « Inteligentné mesto » (24/10/2017)

Jeho cieľom bolo umožniť výmenu názorov o spoločných otázkach vývoja inteligentných a inovatívnych riešení pre našich občanov a udržateľný mestský rozvoj.

JPEG

https://www.ta3.com/embed/20171029-E0AC3A85-9724-49A6-8388-F3118CD68468.html

Štvrtý ročník Simulácie Európskeho parlamentu (13/10/2017)

Toto pedagogické cvičenie tento rok združilo 104 frankofónnych študentov zo 14 stredných škôl (z toho 1 školské zariadenie z Českej republiky a 1 z Maďarska), ktorí spolupracovali na projekte návrhu uznesenia Európskeho parlamentu.

Veľvyslanec Francúzska navštívil Spojenú školu v Nitre (16/12/2016)

Veľvyslanec Francúzska, J.E.p. Christophe Léonzi, spolu s atašé pre vzdelávaciu a jazykovú spoluprácu, p. Emmanuelle Daill, navštívili Spojenú školu v Nitre. Pán veľvyslanec sa zúčastnil na dvoch významných podujatiach: udelenie diplomu DELF 61 študentom a udelenie ocenenia « FrancEducation » riaditeľovi Jaroslavovi Macekovi.

JPEG
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/nitra-spojena-skola-certifikat/31386-clanok.html

Slovenskí študenti získali francúzsky vysokoškolský diplom (06/12/2016)

48 slovenskí študenti si dňa 6. decembra prebrali z rúk veľvyslanca Francúzska a zástupcov príslušných vysokých škôl francúzsky vysokoškolský diplom. Slávnostné podujatie, na ktorom sa zúčastnili zústupcovia piatich francúzskych a piatich slovenských univerzít, sa konalo v priestoroch školy « Mod Spé Paris Europe Centrale » v Bratislave, ktoré na túto špeciálnu príležitosť ponúkol riaditeľ školy.

JPEG

Vianočné trhy 2016
JPEG

https://www.facebook.com/pg/Ambassade-de-France-en-Slovaquie-221813384502384/videos/?ref=page_internal

Dernière modification : 02/11/2017

Haut de page