• 17. september 2018

  « 1918-2018 – o sto rokov neskôr » (13/09/2018).

  Veľvyslance Francúzska, J.E.p. Christophe Léonzi, spolu s predsedom Asociácie politických vied v Strednej Európe (CEPSA), p. Ladislavom Cabadom, prorektorkou UMB, p. Katarínou Chovancovou a prodekanom Fakulty politických vied, p. Jaroslavom Ušiakom, otvorili konferenciu na tému « 1918-2018 – o sto rokov neskôr ».

 • 13. september 2018

  Veľvyslanec Francúzska navštívil Banskú Bystricu (11/09/2018)

  Veľvyslanec Francúzska, J.E.p. Christophe Léonzi, dňa 11. septembra navštívil Banskú Bystricu.

 • 10. september 2018

  Uctenie pamiatky obetí Holokaustu a rasového násilia (07/09/2018).

  Veľvyslanec Francúzska, J.E.p. Christophe Léonzi, dňa 7. septembra položil veniec v mene Francúzska pri pamätníku obetiam Holokaustu a rasového násilia.

 • 4. september 2018

  Patrouille de France na Sliači! (01-02/09/2018)

  Na leteckej základni na Sliači sa v deň štátneho sviatku, 1. septembra, a v nedeľu 2. septembra konali medzinárodné letecké dni, SIAF 2018.

 • 30. august 2018

  Oslavy 74. výročia slovenského národného povstania

  P. Philippe Morel, chargé d’affaires a.i, a vojenský atašé, pplk. Daniel Kopecky, reprezentovali Francúzsko na pietnych aktoch v Bratislave (27/08), na Strečne(28/08) a v Banskej Bystrici (29/08) pri príležitosti 74. výročia Slovenského národného povstania.

  Aktuálne informácie