Francúzska medzinárodná škola v Bratislave

JPEGFrancúzska medzinárodná škola v Bratislave (EFB) bola založená v roku 2003 ako prvé francúzske školské zariadenie svojho druhu na Slovensku. Sídli v novej budove na ulici M.C.Sklodowskej 1, v Bratislavskej Petržalke. Škola má viac ako 150 žiakov rôznych národností, pričom zabezpečuje výučbu na všetkých úrovniach od materskej školy po posledný ročník druhého stupňa základnej školy.
JPEGFrancúzska medzinárodná škola v Bratislave je akreditovaná francúzskym Ministerstvom školstva a funguje na základe zmluvného vzťahu s Agentúrou pre vzdelávanie vo francúzštine v zahraničí (AEFE). Škola je súčasťou medzinárodnej siete 480 zariadení v 130 krajinách sveta, ktoré pripravujú žiakov na francúzsku maturitu (Baccalauréat) a na štúdium na univerzitách vo Francúzsku. Výučbu zastrešujú učitelia, ktorých kvalifikáciu uznalo Ministerstvo školstva Francúzskej republiky, ako aj miestni učitelia francúzskej, slovenskej alebo inej národnosti s vysokoškolským vzdelaním.
Pedagogický program Francúzskej medzinárodnej školy je nastavený tak, že podporuje predovšetkým výučbu cudzích jazykov, prírodné vedy a rozvíjanie poznania u žiakov. Francúzska medzinárodná škola do svojho pedagogického programu začlenila takisto hodiny dejín Slovenska, a to s cieľom umožniť francúzskym deťom lepšie spoznať ich hostiteľskú krajinu. Škola má byť skutočným mostom medzi Francúzmi a Slovákmi!

Odkazy:
Oficiálna stránka Francúzskej medzinárodnej školy v Bratislave: www.ecolefrancaise.sk
Internetová stránka AEFE (Agentúra pre vyučovanie vo francúzštine v zahraničí): www.aefe.fr

Dernière modification : 30/01/2018

Haut de page