Odpovede na vaše otázky

1. Otázky týkajúce sa cla

- Cestovanie do Francúzska s domácimi zvieratami
- Cigarety a alkohol

Vakcinácia zvierat + ďalšie potrebné informácie

Tranzit domácich mäsožravcov vrátane psov a mačiek, cez francúzske územie ako domácich miláčikov (spoločenské zviera) má tri podmienky:

-  Zviera musí byť označené tetovaním alebo mikročipom;
-  Musí mať európsky pas vydaný povereným veterinárnym lekárom;
-  Musí byť očkovaný vrátane besnoty;

Očkovanie proti besnote musí byť staršie ako 21 dní a musí byť vykonané po dosiahnutí minimálneho veku, vo Francúzsku to je od troch mesiacov (12 týždňov).

Niektoré rasy psov sú považované za nebezpečné. Pripájame odkaz kde sa môžete dozvedieť viac podrobností o rasách, ktoré sú považované za nebezpečné:

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F806.xhtml

Podobne odkaz na : http://www.douane.gouv.fr
rubrika « zvláštnosti », « cestujúci, colnica vás informuje », «príchod do Francúzska », « podmienky dovozu domácich zvierat do Francúzska ».

Ppre všetky dovozy zvierat na komerčné účely, je potrebné žiadať o povolenie.

Množstvo cigariet a alkoholu povolené v režime tax-free - cestovanie vnútri spoločenstva

Z tovarov určených pre osobnú potrebu sa DPH a spotrebná daň platia priamo v krajine ich nákupu a nemusia byť deklarované pokiaľ nepresahujú stanovené limity pre vstup do inej krajiny EÚ:

Množstvo cigariet oslobodené od cla na území Slovenskej republiky

- 800 cigariet
- 400 cigarillos (cigarery vážiace viac ako 3gr každá)
- 200 cigár
- 1 kg tabaku na fajčenie

Tvrdý alkohol oslobodený od platby :

Preprava autom pre osobnú potrebu:

- Víno : 90 litrov (z toho 60 litrov šumivých vín a šampanského)
- Tvrdé nápoje : 10 litrov (whisky, gin, vodka, etc.)
- Vermúty: 20 litrov (vermúty, iné aperitívy etc.)
- Pivá: 110 litrov


2. Ako cestovať s dieťaťom do Francúzska?

Ak chcete cestovať s dieťaťom, dieťa musí mať preukaz totožnosti (občiansky preukaz, alebo cestovný pas). Nestačí, aby dieťa bolo iba uvedené v cestovnom pase jeho rodičia.

Ak dieťa cestuje s inou, treťou osobou, musia na túto cestu dať súhlas jeho rodičia (neexistuje žiadny konkrétny model), ktorým poverujú sprevádzanie neplnoletej osoby, a zároveň v ňom popisujú miesto cesty a dátum. Podpis rodičov v dolnej časti dokumentu musí byť overený na konzulárnej sekcii alebo u notára (cena: 9 alebo 18 €)


3. Potrebujú slovenskí štátni príslušníci :

a) vízum, cestovný pas alebo občiansky preukaz na cestovanie do francúzskych zámorských departmánov?

b) Pracovné povolenie na prácu vo francúzskych zámorských departmánoch?

c) Cestovný pas alebo preukaz totožnosti na cestu do Monaka?

a) Platný cestovný pas alebo občiansky preukaz sú potrebné pre slovenského občana, ktorý chce navštíviť francúzsky zámorský department.

b) Pozri odpoveď na otázku č. 7

c) Platný občiansky preukaz (alebo cestovný pas), sú dostatočné na cestu do Monaka, ktoré sa nachádza v Schengenskom priestore.

4. Môže francúzske veľvyslanectvo vydať potvrdenie o tom, že francúzske meno môže byť použité na zápis dieťaťa do slovenskej matriky?

Áno. Konzulárne oddelenie veľvyslanectva môže na žiadosť vydať toto potvrdenie vo francúzskom jazyku. Týmto potvrdí, že meno sa vo francúzskom jazyku používa a je vhodné pre ženské, alebo mužské meno.

5. Aká je procedúra a podmienky na uzavretie sobáša Francúza na Slovensku?

Francúzske veľvyslanectvo vo Viedni je jediný regionálny vztyčný bod pre Českú republiku, Slovensko a Maďarsko v oblasti, ktorá sa týka otázok manželstva.

Všetky kroky pred uzavretím manželstva je potrebné vykonať na konzulárnej sekcii Francúzskeho veľvyslanectva v Rakúsku (Viedeň), ako aj prepis manželstva:

Kontakt:
http://ambafrance-at.org/france_autriche/spip.php?rubrique1417

Procedúra a dokumenty:
http://ambafrance-at.org/france_autriche/spip.php?rubrique1417


6. Aké sú podmienky, postup a dokumenty potrebné na uzavretie manželstva dvoch Slovákov vo Francúzsku ?

Adresa slovenského veľvyslanectva vo Francúzsku

125 rue du Ranelagh

75016 Paris

Tél : 01.71.93.73.33

Fax : 01.42.88.76.53

Internet : http://www.mzv.sk/paris

Courriel : emb.paris@mzv.sk

Stačí sa priamo obrátiť sa na radnicu vo Francúzsku, kde sa bude uzatvárať sobáš a kde bude spis uložený.

7. Aké sú podmienky na udelenie trvalého pobytu a práce vo Francúzsku pre :

a / slovenského občana
b/ príbuzných – členov rodiny slovenského občana

Občania členskej krajiny EÚ (okrem Bulharska a Rumunska), Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Andory, Monaka môžu pracovať vo Francúzsku bez pracovného povolenia. Potrebujú platný cestovný pas alebo občiansky preukaz, ktorý preukazuje ich štátnu príslušnosť.

Dokument výdaný zamestnancovi

Nie je treba povolenie na pobyt.

Rodina príjemcu

Na všetkých členov rodiny občana krajiny EÚ, aj keby mali inú štátnu príslušnosť, sa vzťahujú výhody a právo slobodne sa usadiť vo Francúzsku.

Dokumenty, ktoré potrebuje rodina

• Rodinní príslušníci občana tretieho štátu majú právo pobytu vo Francúzsku (nepotrebujú povolenie na pobyt)

• Rodinní príslušíci občana EÚ, ktorí majú národnosť tretieho šátu, musia mať pracovné povolenie (dá sa oň požiadať na riaditeľstve práce « Direction du Travail » v miest bydliska) ak chce vykonávať profesionálne aktivity.

Lekárska návšteva

Nie je potrebná lekárska návšteva pre občana krajín EÚ

ZDROJ www.ofii.fr


8. Určenie rodičovstva na Slovensku?

Od pôrodu je meno matky automaticky napísané v rodnom liste jej dieťaťa. Ak sú rodičia zosobášení, meno otca je automatický napísané do rodného listu.
V opačnom prípade je rodný list, podpísaný oboma rodičmi, pred, alebo po narodení.

9. Aké sú podmienky a procedúra na vstup do francúzskej zahraničnej légie?

Na vstup do cudzineckej légie musí slovenský občan získať povolenie prezidenta Slovenskej Republiky. Bez tohto povolenia je možné osobu súdne stíhať.

Je takisto potrebné vedieť, že výberové centrá sa nachádzajú vo Francúzsku a cestovné náklady tam a späť sú na ťarchu kandidáta : Pozor ! Ak nie je osoba prijatá do légií, musí mať dostatok finančných prostriedkov na návrat domov.

Všetky potrebné informácie sú dostupné na stránke :
http://www.legion-recrute.com/fr

Nachádzajú sa na nej všetky informácie ohľadom náboru do légie. V pravo hore na stránke si je možné vybrať jayzk, v ktorom sú informácie dostupné .


10. Ako získať francúzsku národnosť?

Informácie sú dostupné na stránke :
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N111.xhtml

Francúzske veľvyslanectvo vo Viedni, ktoré ma v kompetencii časť konzulárnych záležitostí pre Česko, Slovensko a Maďarsko, má v agende aj otázku národnosti. Jedná sa najmä o agendu získania národnosti zosobášením sa (článok 21-2 občianskeho zákona), ako reintegrácia do francúzskej národnosti (článok 24-2 običansky zákoník).
Viac informácií a kontakty : http://ambafrance-at.org/france_autriche/spip.php?rubrique295

11. Francúzsky dôchodok, ktorý poberajú Slováci

a) "Dostal som list z Francúzska a neviem, o čo ma v ňom žiadajú.... ?"

b) Ako vyriešiť prevod dôchodku na Slovensko?

a) Obráťe sa na s Vaším listom na konzulárne oddelenie francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku, ktoré vám naznačí ďalšie kroky.

b) Prevod cez Western Union je drahý. Najlepší spôsob prevodu penzie na Slovensko je cez bankový účet. Na to stačí len zaslať všetky bankové údaje vášho konta na Slovensku vašej francúzskej pokladnici, ktorá spravuje prevod vášho dôchodku.


12. Čo by mal urobiť Slovák, ktorého zadrží francúzska polícia?

Kontaktovať slovenské veľvyslanectvo vo Francúzsku:

125 rue du Ranelagh

75016 Paris

Tél : 01.71.93.73.33

Fax : 01.42.88.76.53

Internet : http://www.mzv.sk/paris

E-mail : emb.paris@mzv.sk

Kontaktovať konzulárne oddelenie Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku 00 421 2 59 34 71 11

Ak sa neviete dohovoriť, (policajt nehovorí ani anglicky, ani francúzsky), môžete si vyžiadať tlmočníka.
Kontaktné údaje frankofónnych/ anglofónnych advokátov môžu byť zaslané.


13. Ako platiť pokuty – občania slovenska vo Francúzsku?

Kontaktuje slovenské veľvyslanectvo vo Francúzsku:

125 rue du Ranelagh

75016 Paris

Tél : 01.71.93.73.33

Fax : 01.42.88.76.53

Internet : http://www.mzv.sk/paris

Courriel : emb.paris@mzv.sk

Dernière modification : 25/04/2012

Haut de page