Objavte dobové dokumenty o Štefánikovi a Francúzsku

Vyzdvihuje viac-menej známe biografické, vojenské, politické, intelektuálne súvislosti, ktoré spájajú osobnosť generála Milana Rastislava Štefánika s Francúskou republikou a jej ideálmi (...)
Haut de page