Životopis veľvyslanca Francúzska, J.E.p. Christophe Léonzi

ŽIVOTOPIS

Christophe (François) LÉONZI

Veľvyslanec Francúzska v Slovenskej republike

Narodený 7. augusta 1965

Absolvent Vysokej školy obchodnej
Absolvent rozšírených štúdií politických vied (VŠ Politických vied)

Radca pre zahraničné otázky (Orient)

KARIÉRA

- MZV (Európska spolupráca), 1995-1998

- Prvý tajomník v Bonne (v rámci výmeny diplomatov s Auswaertiges Amt – kancelária nemeckého ministra pre európske záležitosti), 1998 – 1999

- Francúzske veľvyslanectvo v Berlíne, 1999 – 2002

- Stále zastúpenie Francúzska pri Európskej únii v Bruxeli, 2002 – 2005

- MZV, zástupca riaditeľa Odboru Západná a Severná Európa, potom riaditeľ Odboru
Stredná Európa, 2005 – 2008

- Druhý radca, neskôr ministerský radca v Ríme (Quirinal) 2008 – 2012

- MZV, zástupca riaditeľa Odboru Európska únia, 2013 – 2016

- Sept. 2016 Veľvyslanec Francúzska v Slovenskej republike

VYZNAMENANIA

- Rytier Štátneho Radu za Zásluhy

JAZYKY

Nemecky, Anglicky, Taliansky, Švédsky, Rusky

Dernière modification : 13/01/2017

Haut de page