Zasadnutie Hospodárskeho výboru v Bratislave.

V Bratislave dňa 6. marca zasadal Hospodársky výbor, ktorý združuje regionálnych aktérov francúzskej hospodárskej diplomacie na Slovensku. Stretnutie otvoril štátny tajomník ministerstva hospodárstva, p. Rastislav Chovanec.

Na zasadnutí sa zúčastnili zástupcovia spoločnosti Business France Praha, ktorá podporuje vývoz francúzskych výrobkov na Slovensko, zástupcovia BPI Varšava, Výboru pre atómovú energiu a alternatívne zdroje energie, regionálny šéf obchodného oddelenia, agentúra na podporu cestovného ruchu vo Francúzsku, Atout France, Francúzsko-slovenská obchodná komora a iní.

JPEG

P. Rastislav Chovanec otvoril tému prehĺbenia vzájomných vzťahov, najmä podnikateľského prostredia, inteligentného hospodárstva (inteligentné mestá, inteligentný priemysel, atď.), centier poskytovania spoločných služieb a problematiku rodinných podnikov.

Stretnutie ukončila prezentácia agentúry Komplot o francúzsko-slovenských stereotypoch.

JPEG

V rámci zasadnutia Hospodárskej rady sa konala schôdza Obchodného klubu, ktorú organizoval Výbor poradcov pre zahraničný obchod na tému Brexit.

Dernière modification : 09/03/2017

Haut de page