Zapožičanie ratifikačných protokolov mierových zmlúv

Veľvyslanec Francúzska na Slovensku, J.E.p. Christophe Léonzi, a p. Anne Liskenne z odboru zmlúv Riaditeľstva archívov Ministerstva Európy a zahraničných vecí, dňa 15. mája na Bratislavskom hrade slávnostne predstavili česko-slovenské ratifikačné protokoly mierových zmlúv z Versailles, Trianonu a Saint-Germain.

JPEGZdroj : Tlačové odd. veľvyslanectva
V strede – p. Liskenne z odboru zmlúv Riaditeľstva archívov Ministerstva Európy a zahraničných vecí

Tieto ratifikačné protokoly, ktoré výnimočne zapožičalo Francúzsko, sú do konca júna vystavené na veľkej výstave pri príležitosti storočnice vzniku Česko-Slovenska « Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava », ktorú usporiadali České a Slovenské národné múzeá. Výstava bola slávnostne otvorená dňa 26. apríla, a 9. júna poputuje do Prahy.

JPEGZdroj : Tlačové odd. veľvyslanectva
Česko-slovenské ratifikačné protokoly mierových zmlúv z Versailles, Trianonu a Saint-Germain a mapa

Počas konania výstavy v Bratislave budú okrem ratifikačných zmlúv vystavené aj iné originály dokumentov, týkajúcich sa vzniku alebo histórie Česko-Slovenska (Mníchovská dohoda, Viedenská arbitráž, Pittsburghská dohoda).

JPEGZdroj : Tlačové odd. veľvyslanectva
P. Christophe Léonzi odpovedá na otázky STV

Dernière modification : 08/06/2018

Haut de page