XXVII. Letná univerzita Asociácie Jana Husa na Slovensku.

XXVII. Letná univerzita Asociácie Jana Husa na Slovensku bude otvorená od 1. do 6. júla v Banskej Štiavnici. Tento rok jej bude domimovať téma « Nový a starý človek: o vynárajúcich a strácajúcich sa podobách ľudského ».

Pri tejto príležitosti na Slovensko pricestuje desiatka francúzskych akademikov. Je to medzinárodné kolokvium s dlhoročnou tradíciou, ktoré každoročne združuje frankofónnych vedcov, doktorandov a študentov z oblastli humanitných vied, najmä filozofie, literárnej vedy, histórie či dejín umenia. Toto podujatie je svojím rozsahom a zameraním jedinečným stretnutím, propagujúcim francúzštinu ako jazyk vedeckého výskumu nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.

Letnú univerzitu organizujú Filozofický ústav SAV a Katedra románskych a slovanských jazykov na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, v spolupráci s Katedrou francúzskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Szeged, a s podporou Vzdelávacej nadácie Jana Husa Brno a Univerzitnej agentúry pre Frankofóniu.

Dernière modification : 13/06/2018

Haut de page