Vznikol Priemyselný inovačný klaster

JPEG

Prezident Slovenskej republiky, p. Andrej Kiska, poctil svojou prítomnosťou oficiálne vytvorenie priemyselného inovačného klastra (IIC), združujúceho francúzske a slovenské spoločnosti. Veľvyslanec Francúzska, p. Christophe Léonzi, sa tiež zúčastnil na podujatí.

JPEG Prezident vo svojom príhovore ocenil vytvorenie klastra a bilaterálnu spoluprácu v hospodárskej oblasti. Pán Kiska tiež zdôraznil význam francúzsko-slovenského partnerstva pre silnejšiu a integrovanejšiu Európsku úniu.

Deväť francúzskych a slovenských spoločností dňa 8. júna v Trnave (PSA Groupe Slovakia, Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), HB Reavis, Veolia, Gefco, Faurecia, Plastic Omnium, Orange Slovensko, a.s. a Slovak Lines) pod záštitou Francúzsko-slovenskej obchodnej komory podpísali Memorandum o vzniku klastra. IIC si kladie za cieľ združovať spoločnosti, ktoré sú lídrami v slovenskom priemysle a chcú posunúť Slovensko v konkurencieschopnosti a inovatívnosti.

Úlohou klastra je hľadať spoločné prieniky a projekty, ktoré by napomohli ďalšiemu technologickému rozvoju a realizácii slovenských inovácií a podporili výskum a vývoj vo veľkých, ale aj v malých a stredných podnikoch.

„Francúzsko-slovenská obchodná komora si uvedomuje potrebu a preto podporuje spoluprácu významných spoločností naprieč jednotlivými priemyselnými sektormi na Slovensku, ktoré chcú dosiahnuť výraznú konkurencieschopnosť tejto krajiny a tak prispieť k silnejšej Európskej únii,“ hovorí Martina Le Gall Maláková, prezidentka Francúzsko-slovenskej obchodnej komory, ktorá je iniciátorom myšlienky.

„Pracujeme na vytváraní a udržiavaní nových priemyselných konceptov a komplexných inovácií. Aj veľké spoločnosti sa musia združovať a budovať stabilné mechanizmy riadenia spoločných výskumných a vývojových projektov,“ hovorí Patrik Horný, jeden z iniciátorov myšlienky a podpredseda predstavenstva ZSSK zodpovedný za stratégiu spoločnosti.

Jedným z prvých projektov klastra je spoločná výskumná platforma procesov riadenia PSA Groupe Slovakia a Faurecia (jeden z najväčších globálnych výrobcov automobilových súčiastok).

„Strategická investícia PSA Groupe na Slovensku má už viac ako 10 rokov. Po úspešnom rozbehu produkcie a pevnom etablovaní sa medzi ostatnými výrobnými centrami v rámci skupiny je vhodný čas angažovať sa v podpore platforiem s potenciálom generovať inovácie využiteľné nielen v našej automobilke ale aj v odvetví ako takom,“ dodal generálny riaditeľ PSA Groupe Slovakia Stéphane Bonhommeau.

Medzi prvé priority klastra zakladatelia zaradili aj spoluprácu na vývoji inteligentných snímačov a senzorov priemyselného využitia internetu vecí a umelej inteligencie, ako i inovatívne koncepty prediktívnej priemyselnej údržby a koncepty multimodálnej mobility. Kluster, ktorý spája spoločnosti z viacerých priemyselných odvetví, bude vytvárať prostredie na efektívnejší výskum a vývoj v témach ako sú Smart cities a Smart Industry. Na programe je aj automatizácia výrobných procesov a inovatívne systémy podpory práce operátorov vo výrobe.

JPEG

Dernière modification : 28/07/2017

Haut de page