Vojenské oddelenie prezentovalo francúzsku obrannú a bezpečnostnú politikut (25.04.2012)

24. apríla 2012, z iniciatíva l’EFPOLIT, asociácie frankofónnych študentov politológie a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici, podplukovník Benoit Notin (R) bol pozvaný aby prezentoval francúzsku politiku obrany a bezpečnosti.

PNG Le LCL (R) Notin a jeho asistent pre obranu pán Anichini, prijal prodekan sekcie medzinárodných vzťahov, pán Branislav Kováčik. Ten potvrdil záujem o výmeny s Francúzskom cez konferencie, na ktorých vystupujú francúzski predstavitelia. Táto prezentácia už bola treťou svojou typu : v roku 2010 LCL Charon, francúzsky dôstojník na slovensku usporiadal briefing na tému "francúzsko-slovenská spolupráca ako úspech : boj proti výbušným nástrahám", a v roku 2011, jeho nasledovník, LCL Vidal, prezentoval výzvy
budúcnosti na ktoré musí NATO odpovedať.

PNG

Následne, LCL (R) Notin predstavil politku obrany a bezpčnosti pred asi tridsiatkou frankofónných študentov, ktorí sa zaujímajú o tému a nakoniec pridali vo francúzskom jazyku aj otázky na podplukovníka.

PNG

Je treba poznamenať, že konferencie bola organizovaná skupinou EFPOLIT a najmä jej vice-prezidentkou sl. Dominikou Kosárovou, ktorej asistovala sl. Jana Barančíková. Študenti vyjadrili aj živý záujem na hosťovanie aj iných conferencií v budúcnosti.

Dernière modification : 26/04/2012

Haut de page