Víza

Zatvorenie vízového oddelenia Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku.

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku oznamuje, že od 1. septembra 2009 bude vízové oddelenie tohto veľvyslanectva zatvorené.
Právomoc na vydávanie víz bude prenesená na vízové oddelenie Francúzskeho veľvyslanectva vo Viedni - všetky typy víz (krátkodobý pobyt, dlhodobý pobyt, zámorské departementy, africké krajiny, atď.) a všetky druhy pasov (diplomatický, služobný a obyčajný).

Vízové oddelenie Francúzskeho veľvyslanectva vo Viedni :

Neviete, či potrebujete alebo nepotrebujete vízum ?

Konzultujte rubriku Entrer en France na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Francúzska.

Dernière modification : 25/04/2012

Haut de page