Víza

Zatvorenie vízového oddelenia Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku.

Od 1. septembra 2009 je vízové oddelenie tohto veľvyslanectva zatvorené.

Právomoc na vydávanie víz je prenesená na vízové oddelenie Francúzskeho veľvyslanectva vo Viedni - všetky typy víz (krátkodobý pobyt, dlhodobý pobyt, zámorské departementy, africké krajiny, atď.) a všetky druhy pasov (diplomatický, služobný a obyčajný).

Vízové oddelenie Francúzskeho veľvyslanectva vo Viedni :

Neviete, či potrebujete alebo nepotrebujete vízum ?

Konzultujte rubriku Entrer en France na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Francúzska.

Dernière modification : 30/01/2018

Haut de page