Veľyslanec sa zhováral so štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí, p. Ivanom Korčokom (13/06/2018).

Diskutovali o aktuálnych európskych otázkach, ktoré budú obsahom najbližšej Európskej rady (migrácia, viacročný finančný rámec, mobilita, rozširovanie, budúcnosť EÚ a oživenie eurozóny).

JPEGZdroj : MZVaEZ SR

Páni Léonzi a Korčok vyzdvihli posilnenie bilaterálnych vzťahov a pripravované podpísanie nového Akčného plánu slovensko-francúzskeho strategického partnerstva (2018-2022). Tento akt bude slávnostne podpísaný dňa 30. júna v Paríži a Darney (Vosges), pri príležitosti spomienkového podujatia stého výročia vzniku Československej republiky, na ktorom sa stretnú hlava štátu FR a predstavitelia vlád Francúzska, Slovenska a Českej republiky.

Dernière modification : 02/07/2018

Haut de page