Veľvyslanec sa zhováral s predsedom parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť, p. Jurajom Krupom (13/07/2020).

Veľvyslanec Francúzska, J.E.p. Christophe Léonzi, dňa 13. júla prijal predsedu parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť, p. Juraja Krupu.

V rozhovore vo francúzštine načrtli viaceré formy spolupráce medzi Slovenskou národnou radou, Národným zhromaždením a Senátom a aktuálne strategické otázky, najmä posilnenie európskej obrany. Diskutovali aj o budúcich výmenách v rámci parlamentnej skupiny priateľstva Francúzsko-Slovensko.

JPEG

Dernière modification : 14/07/2020

Haut de page