Veľvyslanec Francúzska sa zhováral s predsedom Úradu pre verejné obstarávanie (03/05/2019).

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie, p. Miroslav Hlivák, dňa 3. mája prijal veľvyslanca Francúzska, J.E.p. Christophe Léonzi, a ekonomického radcu veľvyslanectva, p. Michel Boivin.

Predmetom diskusie bolo predstavenie činnosti úradu, informácie o agende, ktorú úrad rozvíja v zahraničí spoluprácou s Európskou komisiou, Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), OECD a so zahraničnými expertmi. Otvorili aj otázku profesionalizácie verejného obstarávania, zriadenie Komory verejného obstarávania, možnosti centrálneho verejného obstarávania a veľmi prínosnou bola výmena skúseností o využívaní MEAT kritérií vo verejných súťažiach. Na záver diskusie sa prerokovala otázka prehĺbenia bilaterálnej spolupráce úradu s francúzskymi expertmi na problematiku verejného obstarávania.

JPEG

Dernière modification : 07/05/2019

Haut de page