Veľvyslanec Francúzska sa stretol s primátorom Bratislavy (24/01/2017).

Veľvyslanec Francúzska, J.E.p. Christophe Léonzi, sa dňa 24. januára zhováral s primátorom Bratislavy, p. Ivom Nesrovnalom. Stretnutie sa uskutočnilo v honosných priestoroch Primaciálneho paláca.

JPEG

V úvode stretnutia páni Léonzi a Nesrovnal vyzdvihli výborné vzťahy medzi mestom Bratislava a Francúzskym veľvyslanectvom. Veľvyslanec Francúzska tiež poďakoval pánovi primátorovi za podporu mesta Bratislavy v ťažkých skúškach, ktoré doľahli na mestá Paríž a Nice. P. Léonzi napokon uvítal podporu magistrátu Bratislavy pre Parížsku dohodu o klimatických zmenách.

P. Nesrovnal predstavil priority mestského úradu, najmä modernizáciu dopravnej infraštruktúry a verejného osvetlenia, účasť Bratislavy na « Urban Agenda » a koncepte « Smart city ».

JPEG

Dernière modification : 27/02/2017

Haut de page