Veľvyslanec Francúzska sa stretol s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja (22/03/2017).

J.E.p. Christophe Léonzi sa dňa 22. marca stretol s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja, p. Pavlom Frešom.

Predmetom rozhovoru boli historické vzťahy medzi Francúzskom a stredoeurópskym regiónom, ako aj bilaterálne vzťahy v oblasti hospodárstva a školstva.

JPEG

Pavol Frešo vyzdvihol, že « francúzsky jazyk zohráva významnú úlohu v kritériách výberu pracovníkov spoločností, najmä v bratislavskom regióne a je preto dôležité, aby sa vyučovanie francúzštiny naďalej rozvíjalo ».

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja pripomenul, že posilnenie vyučovania francúzskeho jazyka bolo vyústením podpísania « Dohody o školskej, jazykovej, univerzitnej a vedeckej spolupráci medzi Ministerstvom zahraničných vecí a medzinárodného rozvoja Francúzskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorú podpísali 22. novembra 2016 v Paríži Prezidenti Andrej Kiska a François Hollande ».

Na stretnutí sa zúčastnila aj atašé pre spoluprácu pre vyučovanie francúzštiny, p. Emmanuelle Daill.

Dernière modification : 27/04/2017

Haut de page