Veľvyslanec Francúzska sa stretol s ministrom dopravy SR.

Veľvyslanec Francúzska sa dňa 28. februára zhováral s ministrom dopravy, p. Árpádom Érsekom.

P. Christophe Léonzi počas rozhovoru predstavil projekt Ekonomického fóra, ktorý je zameraný na inteligentné mestá. Pripravuje ho veľvyslanectvo a bude sa konať v októbri. P. Érsek uvítal túto myšlienku, ktorá sa dotýka aj jeho ministerstva prostredníctvom inteligentnej mobility a územných úprav.

Minister a veľvyslanec vyzdvihli vysokú úroveň francúzsko-slovenských vzťahov v oblasti výstavby, na ktorej sa podieľajú francúzske spoločnosti. Diskutovali tiež o otázke turizmu a rozvoja dopravných tokov v oboch smeroch.

JPEG

Dernière modification : 09/03/2017

Haut de page