Veľvyslanec Francúzska navštívil Slovenskú akadémiu vied (04/10/2017)

J.E.p. Christophe Léonzi dňa 4. októbra navštívil Slovenskú akadémiu vied (SAV). Sprevádzali ho atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu, p. François-Xavier Mortreuil, a p. Adèle Picquet, referentka pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu. Predseda SAV, p. Pavol Šajgalík, sa spolu s veľvyslancom Francúzska zhodli na potrebe vytvárania nových vedeckých programov s využitím potenciálu expertov oboch krajín.

P. Léonzi ubezpečil, že Francúzske veľvyslanectvo je pripravené pomôcť SAV rozbehnúť jej hlavné projekty. P. Šajgalík zdôraznil, že tematické priority SAV sa vzťahujú na výskum nových materiálov, biomedicínu a informatiku. V r. 2018 sa na Slovensku uskutoční vedecký workshop, ktorý združí vedcov z týchto oblastí, a ktorého cieľom bude vytýčiť nové možnosti spolupráce a posilnenie existujúcej spolupráce vedeckých inštitúcií oboch krajín. Z oboch strán zaznela nádej zintenzívnenia aplikovaného výskumu a užšej spolupráce s priemyselnou sférou.

Dernière modification : 25/10/2017

Haut de page