Veľvyslanec Francúzska navštívil Košice (12/04/2018)

Veľvyslanec Francúzska, J.E.p. Christophe Léonzi, dňa 12. apríla pracovne navštívil Košice, kde otvoril 7. ročník pracovného veľtrhu študenti – podniky. Stretol sa tiež s predsedom Košického kraja, p. Rastislavom Trnkom, a predsedníčkou Ústavného súdu, p. Ivettou Macejkovou.

JPEG

Podujatie sa konalo formou plenárnej schôdze okolo okrúhleho stola na tému vyššie odborné vzdelávanie ; nasledovali workshopy, počas ktorých študenti mohli diskutovať so zástupcami francúzskych spoločností pôsobiacich na Slovensku (Mazars, Altran, Lafarge Holcim, Bel, ISK-Colas, Kone, Lear Seating Corporation, Decathlon, Novares Slovakia Automotive, Schneider Electric... ).

JPEG

Pracovný veľtrh študenti – podniky každoročne organizujú Francúzsko-slovenský univerzitný inštitút a Francúzsky inštitút na Slovensku, s podporou Francúzsko-slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

Album fotografií

Pán Christophe Léonzi sa v Košiciach stretol aj s predsedníčkou Ústavného súdu, p. Ivettou Macejkovou. Témou spoločného rozhovoru bola otázka kompetencií Ústavného súdu v slovenskom súdnictve, bilaterálna a európska spolupráca a právny štát.

JPEG

Pán veľvyslanec svoju pracovnú návštevu ukončil stretnutím s predsedom Košického kraja, p. Rastislavom Trnkom. Prediskutovali otázku možnosti spolupráce s Francúzskom, decentralizácia a prenos právomocí na regióny a postavenie Rómov (bývanie, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, začlenenie na trh práce).

JPEG

JPEG

Dernière modification : 03/05/2018

Haut de page