Veľvyslanci Francúzskej republiky pôsobiaci na Slovensku.

Meno Dátum Funkcia
pán Christophe LÉONZI 25. október 2016 veľvyslanec
pán Didier LOPINOT 2. október 2016 veľvyslanec
pán Henry CUNY 16. január 2007 veľvyslanec
pán Jacques FAURE 23. október 2003 veľvyslanec
pán Georges VAUGIER 14. október 1999 veľvyslanec
pán Albert TUROT 16. október 1996 veľvyslanec
pán Michel PERRIN 19. marec 1993 veľvyslanec

Dernière modification : 13/01/2017

Haut de page