Úspešný seminár o dôsledkoch « fake news » na spoločnosť a potrebe reagovať (07-08/11/2019).

V Bratislave sa v dňoch 7. a 8. novembra konala zaujímavá prednáška s interaktívnymi workshopmi, ktorá združila novinárov, aktivistov, vedcov a akademikov (profesorov i študentov) z viacerých krajín (Francúzsko, Nemecko, Česká republika, Slovensko), a ktorá bola zameraná na výmenu skúseností v boji proti dezinformáciám a « fake news » v Európe.

Vo štvrtok 7. novembra sa stretlo dvadsaťpäť odborníkov, novinárov, aktivistov, vedcov a akademikov, aby diskutovali o osvedčených postupoch a hľadaní riešení v príslušných krajinách. Rozdelení do troch skupín sa pokúsili vysvetliť, čo sú to « fake news » a predstavili nástroje boja proti nim.

Zdroj: Euractiv

Nasledujúci deň prebiehali hlavné diskusie so študentmi a verejnosťou vo forme okrúhlych interaktívnych stolov. Študenti sa následne mohli zúčastniť hry rolí pod vedením odborníkov, počas ktorých mali nájsť riešenie, ako bojovať proti dezinformáciám na sociálnych sieťach.

Zdroj : Euractiv

Vďaka finančnej podpore francúzsko-nemeckého kultúrneho fondu sa k pôvodnému triu organizátorov, ktorými sú Francúzsky inštitút na Slovensku, Goetheho inštitút v Bratislave a Europolicy-Euractiv.sk, pripojili ďalšie nadácie, združenia a aktivisti, ktoré sa chceli zúčastniť na tomto úspešnom podujatí. Začaté diskusie by mali pokračovať na stredných školách a univerzitách.

Dernière modification : 15/11/2019

Haut de page