Úspechy francúzsko- slovenskej univerzitnej spolupráce !

Výnimočnosť francúzsko-slovenskej univerzitnej spolupráce potvrdili dve nedávne udalosti: udelenie ceny M.R. Štefánika a odovzdanie francúzskych diplomov slovenským študentom.

Cena M.R. Štefánika

Dňa 20. októbra 2017 zasadala v priestoroch Francúzskeho inštitútu na Slovensku v poradí 3. odborná komisia, ktorej úlohou bolo vybrať najlepší spoločný vedecký projekt.

Držiteľom Ceny M. R. Štefánika 2017 za najväčší prínos v oblasti bilaterálnej slovensko-francúzskej vedeckej spolupráce sa stal projekt pána Vladimíra Labaša s názvom « Charakterizácia vybraných špeciálnych skiel (specglass)».

Projekt bol zameraný na testovania fyzikálnych vlastností špeciálnych skiel a uskutočnený v spolupráci s Materiálovotechnologickou fakultou STU v Trnave a francúzskym Ústavom chemických vied Univerzity v Rennes v rokoch 2014-2015.
Cena M. R. Štefánika bola odovzdaná vedeckému kolektívu pána Vladimíra Labaša dňa 9. novembra 2017 počas slávnostného Galavečera Týždňa vedy a techniky za prítomnosti J.E.p. Christopha Léonziho a ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, p. Martiny Lubyovej.

JPEG

Slávnostné odovzdávanie dvojitých diplomov

Dňa 15. novembra 2017 si na pôde Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici 37 študentov prezalo francúzsky diplom, ktorý získali na základe spolupráce piatich slovenských univerzít (Univerzita Komenského, Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technická univerzita v Košiciach) s francúzskymi partnerskými univerzitami.

Hlavným koordinátorom slovensko-francúzskych univerzitných partnerstiev je Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút a Francúzsky inštitút na Slovensku.
Vďaka tejto spolupráci boli študenti v akademickom roku 2016/2017 zapísaní aj na slovenskej univerzite, aj na francúzskej univerzite v ôsmich rôznych študijných programoch. Mohli tak, na základe medziuniverzitnej dohody, získať popri slovenskom diplome aj francúzsky diplom.

JPEG

Dernière modification : 21/12/2017

Haut de page