Úspech kolokvia "Európa dnes a zajtra", ktoré usporiadal Klub 89 (15/06/2022).

Ako predohru k odovzdávaniu predsedníctva Európskej únie medzi Francúzskom a Českom zorganizoval Klub 89 pod vedením Jany Kotovej v stredu 15. júna 2022 v Bratislave kolokvium s názvom "EURÓPA DNES A ZAJTRA". V prvom paneli vystúpil J. E. pán Pascal Le Deunff, veľvyslanec Francúzska na Slovensku, s prvým hodnotením francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ v kontexte ruskej agresie na Ukrajine.

Pán Le Deunff vo svojom prejave srdečne poďakoval slovenským predstaviteľom za kvalitný dialóg s francúzskym predsedníctvom Rady EÚ.

Pripomenul, že "francúzske predsedníctvo v Rade EÚ, poznačené vojenskou agresiou ruského režimu voči Ukrajine, umožnilo zachovať jednotu Európskej únie, čo je určite jeden z hlavných úspechov tohto predsedníctva. Bezprostredne po začiatku konfliktu sa nielen Rada, ale všetky inštitúcie Európskej únie dohodli na jasnej, záväznej a rozhodnej línii podpory Ukrajiny, na jednoznačnej podpore suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny ».

Ako zdôraznil pán Le Deunff, "Ukrajina patrí do európskej rodiny. Jedného dňa sa k nám pripojí. Musíme tiež zabezpečiť, aby bola Únia schopná integrovať nových členov a získať väčší prehľad o budúcej bezpečnosti a stabilite v Európe, o budúcom politickom usporiadaní nášho kontinentu. To všetko si vyžiada čas. Preto Francúzsko navrhuje, aby sa čo najskôr zaviedli prostriedky na konkrétne posilnenie politických konzultácií a spolupráce, ktoré môže Európska únia udržiavať so všetkými krajinami v jej bezprostrednom susedstve v odvetviach, ako je doprava, energetika, komunikácie, infraštruktúra, ale aj v oblasti bezpečnosti. Ide o európske politické spoločenstvo, ktoré prezident Macron navrhol 9. mája pred Európskym parlamentom ».

Veľvyslanec tiež poznamenal, že "vojna rozpútaná ruským vedením a jeho výhražné vyjadrenia voči Západu zvyšujú význam úsilia o posilnenie obranných kapacít európskych krajín, keďže počas francúzskeho predsedníctva bol prijatý Strategický kompas Európskej únie".

Pán Le Deunff ďalej uviedol, že "ochrana našich demokracií, obrana a podpora ďalších základných hodnôt - rovnosť žien a mužov, sociálna spravodlivosť - a výzvy v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, životného prostredia a energetiky boli tiež predmetom osobitnej pozornosti francúzskeho predsedníctva ».

Na konferencii sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus a veľvyslanec Českej republiky na Slovensku J. E. pán Tomáš Tuhý.

V druhom paneli vystúpili Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia EK na Slovensku, Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu, a Ladislav Miko, poradca ministra životného prostredia Českej republiky.

Videozáznam príhovoru veľvyslanca

PNG

Prepis úryvku z príhovoru veľvyslanca Francúzska, J.E.p. Pascal Le Deunff:

PDF - 107.5 kB
(PDF - 107.5 kB)

Zdroj : Veľvyslanectvo Francúzska / Tlačové a komunikačné oddelenie

Dernière modification : 02/08/2022

Haut de page