Úlohy pridelenca obrany

Hlavná úloha pridelenca obrany

Vedúci vojenskej misie, vyšší dôstojník, zastupuje Ministerstvo obrany v rámci diplomatickej misie a pri vojenských úradoch krajiny. Riadi celú vojenskú misiu a koordinuje jej činnosť.
Čo sa týka Slovenska, jeden pridelenec obrany je akreditovaný pre Rakúsko i pre Slovensko, teda aj pre túto krajinu, v ktorej nesídli.

Jeho ďalšie úlohy

 • Podporovať, informovať čo najširším možným spôsobom o obrannej politike Francúzska, o princípoch a organizácii obrany.
 • Oboznamovať o kapacitách svojich obranných síl, o ich činnosti ako aj o ich vybavení. Na druhej strane, sprostredkovať poznanie obrannej politiky Slovenska vo Francúzsku.
 • Plniť úlohu radcu a experta na otázky obrany u vedúceho diplomatickej misie, napomáhať preventívnym akciám alebo riešeniu krízových situácií.
 • Podporovať a rozvíjať bilaterálne vojenské vzťahy alebo vojenské vzťahy v mnohonárodnom kontexte a viesť kooperačné alebo asistenčné vojenské akcie, vyhodnocovať ich efektívnosť a adekvátnosť vzhľadom na miestne potreby. Hlavné bilaterálne aktivity sú nasledovné :
  • návštevy vojenských autorít alebo armádnych jednotiek, zastavenia lodí v prístave, prelety lietadiel s medzipristátim, alebo bez medzipristátia
  • konferencie alebo semináre
  • stretnutia vojenského štábu, spoločné cvičenia
  • aktivity v oblasti vojenskej spolupráce
 • Prispievať k podpore francúzskeho alebo európskeho priemyslu obrany, k rozvoju a podpore spolupráce v oblasti zbrojenia.

Dernière modification : 30/01/2018

Haut de page