Udeľovanie vyznamenaní na francúzskej rezidencii (03/04/2012)

V utorok 03. apríla 2012 francúzsky veľvyslanec na Slovensku, J.E. pán Jean-Marie Bruno udelil vyznamenanie trom Slovákom, jednej civilnej osobe a dvom vojakom.

JPEG

Pani Duhárovej, ktorá v rokoch 1995 až 2010 pôsobila ako profesorka francúzskeho jazyka na vojenskom inštitúte jazykov, bolo udelené štátne vyznamenaie Rytiera národného rádu za zásluhy.

Pani Duhárová sa veľmi angažovala vo svojej doméne, zúčastnila sa na viacerých stážach pre pedagógov, ktoré organizovalo francúzske ministerstvo obrany v Rocheforte a využila každú príležitosť na posilnenie kontaktov s Francúzskom. Podarilo sa jej tak presadiť francúzsky jazyk vo vnútri ozbrojených síl.

JPEG

Vyznamenaním Národnej obrany bol ocenený aj plukovník Maroš Brláš, ktorý po svojej funkcii šéfa administratívnej pobočky SHAPE v Bruseli, v roku 2008 riadil Inštitút jazykov ozbrojených síl SR. Napriek ťažkostiam a dominancii anglického jazyka, sa plukovník veľmi aktívne angažoval za výučbu francúzštiny vo vnútri ozbrojených síl. Aktívne podporoval pôsobenie francúzskeho dôstojníka a hral dôležitú úlohu v implementovaní programov. Napriek poklesu rozpočtu určeného na jazyky v roku 2010, bojoval za financovanie francúzskeho inštruktora, ktorý u nás dával kurzy vojenskej francúzštiny.

JPEG

Vyznamenaním nadporučíka Petra Fačkovca, bola ocenená operečná spolupráca na bojoviskách. Práve počas misie v Afganistane, dokázal pracovať v prospech ochrany francúzskych vojakov, čo napokon viedlo veliteľa francúzskeho oddielu k tomu, aby bol ocenený Pamätnou medailou Národnej obrany za zásluhy v Afganistane.
Ako zástupca sekcie francúzskej operačnej základne Hadrian v Deh Rawod, nadporučík Fačkovec sa plne zapojil do tejto misie od apríla do septembra 2009, kde sa mu podarilo nastoliť atmosféru dôvery a priateľstva.

JPEG

JPEG

Prítomní vyznamenaní, ich rodiny a priatelia, ako aj predstavitelia ministerstva obrany veľmi ocenili túto slávnostnú udalosť udeľovania vyznamenaní.

JPEG

Dernière modification : 25/04/2012

Haut de page