Účasť Francúzska na Fóre ENEF (04-05/06/2018)

V Bratislave sa v dňoch 4. a 5. júna konal 13. ročník Európskeho jadrového fóra ENEF. Každoročne ho organizujú Európska komisia a ministerstvo hospodárstva striedavo v Prahe alebo Bratislave. Tento ročník otvoril premiér Slovenskej republiky, p. Peter Pellegrini, český minister priemyslu a obchodu, p. Tomáš Huner, a podpredseda Európskej komisie pre energetiku, p. Maroš Šefčovič.

JPEGZdroj: ministerstvo hospodárstva SR

Premiér Slovenskej republiky pripomenul dôležitosť jadrovej energie v boji proti klimatickým zmenám, a tiež potrebu národnej suverenity pri výbere energetických zdrojov. Podpredseda Komisie zdôraznil vedúcu úlohu EÚ ako svetového lídra v oblasti technológií, bezpečnosti a odstavenia prevádzky. Pán Šefčovič tiež pripomenul, že objasňujúci jadrový program Komisie (PINC) stanovuje podiel jadrovej energie na výrobe elektrickej energie – približne 20% do r. 2050.

Na fóre bol mal svoje zastúpenie i francúzsky jadrový priemysel. Generálny riaditeľ Foratom, p. Yves Desbazeille, diskutoval na tému udržiavania jadrovej expertízy v Európe a riaditeľ pre zahraničné vzťahy CEA, p. Jean-Philippe Gouy, svojím prejavom otvoril panel na tému malých modulárnych reaktorov.

JPEGZdroj: ministerstvo hospodárstva SR

V rámci podujatia prebiehali viaceré bilaterálne stretnutia, ako rozhovor medzi zástupcami generálneho riaditeľstva pre oblasť energetiky na ministerstve hospodárstva a generálneho riaditeľstva pre energetiku a klímu na ministerstve Ekologickej a solidárnej transformácie. Obe strany otvorili problematiku významu jadrovej energie a obnoviteľných zdrojov v boji proti klimatickým zmenám, ako aj bilaterálnej spolupráce v oblasti jadrového výskumu. Dobrú spoluprácu medzi oboma krajinami potvrdzuje aj otvorenie stánku JAVYS, štátnej firmy, ktorá sa zaoberá likvidáciou a manipuláciou s jadrovým odpadom, na « World Nuclear Exhibition », ktoré sa bude konať v dňoch 26.-28. júna v Paríži.

Dernière modification : 29/06/2018

Haut de page