Študovať na Slovensku vo francúzštine

Francúzska škola v Bratislave
JPEG Francúzska škola bola založená v roku 2003 a je prvé školské zariadenie svojho druhu na Slovensku. Do školy sú prijímané nielen deti francúzskej, ale aj deti slovenskej a inej národnosti. Žiaci sú rozdelení do tried od prvého ročníka materskej školy po deviaty ročník základnej školy. Vo Francúzskej škole je vytvorená organizačná zložka zabezpečujúca vyučovanie v tzv. collège.
Pre viac informácií : http://www.ecolefrancaise.sk

Na gymnáziách
Štyri slovenské gymnáziá majú francúzsko-slovenské bilingválne sekcie, v ktorých prebieha približne tretina výučby vo francúzskom jazyku. Mnohé gymnáziá ponúkajú výučbu v rámcii sekcie s rozšíreným vyučovaním francúzskeho jazyka. Zoznam týchto gymnázií nájdete tu.

Na univerzite
JPEG Na Slovensku existuje viacero frankofónnych študijných programov a to v oblasti ekonómie, manažmentu, politických vied a medzinárodných vzťahov. Vo väčšine prípadov je možné získať aj dvojitý diplom slovenskej a francúzskej univerzity.
Pre viac informácií : http://www.iufs.sk

Dernière modification : 19/02/2013

Haut de page