Stretnutie veľvyslanca s rómskou komunitou (31/05-01/06/2017)

Pri príležitosti pracovnej návštevy na východe Slovenska, v dňoch 31. mája a 1. júna 2017, sa veľvyslanec Francúzska stretol s osobnosťami , ktoré sa podieľajú na integrácii rómskej menšiny v okrese Kežmarok a Košice. Pán Christophe Léonzi ocenil životaschopnosť združení, ktoré sa snažia o zlepšenie sitácicie Rómov v oblasti bývania a vzdelávania.

JPEG

V Kežmarku sa pán Leonzi stretol s Ivanom Akimovom na pôde súkromnej strednej školy, ktorú pán Akimov založil pre vzdelávanie asi 60 mladých Rómov. Pán Akimov tiež v roku 2000 spolu so svojou manželkou rómskeho pôvodu založil súbor Kesaj Tchavé (Deti víly). Tento súbor združuje pri tanečných a hudobných vystúpeniach mladých Rómov z marginalizovaných skupín obyvateľstva v okrese Kežmarok. Táto skupina mladých Rómov vystúpila na početných turné v zahraničí, dokonca v roku 2014 v Parížskej Olympii. Od roku 2011 sa združenie usiluje tiež o fungovanie súkromného rómskeho gymnázia, ktoré bolo založené v r. 2014. Vďaka tomuto gymnáziu mladí Rómovia minulý rok absolvovali maturitnú skúšku. Nadácia Up Skupiny Up- Chèque déjeuner nedávno odovzdala súboru Kesaj Tchavé finančnú pomoc.

JPEG

Veľvyslanec Francúzska v sprievode p. Akimova a starostu Luníka IX p.Marcela Šaňu navštívil túto rómsku švrť.

Pán Léonzi sa potom stretol s riaditeľkou súkromného školského zariadenia (základná škola, stredná škola a gymnázium) na ul. Galaktická v Košiciach. Na tejto škole od školského roka 2003/2004 študovali stovky mladých Rómov obývajúcich štvrť Luník IX (v súčasnosti 166 žiakov). Po prvý krát v roku 2016 obdržalo 16 študentov maturitné vysvedčenie a polovica z nich momentálne študuje na univerzite.

JPEG

Nakoniec sa veľvyslanec vybral do Rankoviec, dediny blízko Košíc, kde nevládna organizácia ETP oživila komunitné centrum (materská škola, podporovanie škôl, kultúrne a voľnočasové aktivity pre mladých Rómov) a mikro-úverový program, ktorý dovoľuje niekoľkým desiatkam ómskych rodín získať pozemok a postaviť si svoj vlastný dom.

Dernière modification : 30/01/2018

Haut de page