Stretnutie veľvyslanca Francúzska s ministrom obrany (28/06/2018).

Veľvyslanec Francúzska, J. E. p. Christophe Léonzi, sa dňa 28. júna stretol s ministrom obrany, p. Petrom Gajdošom. Počas srdečného rozhovoru otvorili otázku rozvíjania Európy obrany, najmä prostredníctvom zavedenia Stálej štruktúrovanej spolupráce a Európskej intervenčnej iniciatívy. Európski občania potrebujú Európu, ktorá ich ochráni.

Zhovárali sa aj prehĺbení bilaterálnej spolupráce v oblasti obrany a modernizácii slovenských ozbrojených síl. Francúzsko a Slovensko sú spojencami v Európskej únii a NATO a podporujú upevnenie väzieb medzi EÚ a NATO.

Zdroj: Ministerstvo obrany SR

Dernière modification : 29/10/2018

Haut de page