Sté výročie vzniku Československa : výzva na predkladanie pedagogických projektov

Pri príležitosti stého výročia vzniku Československa bola dňa 23. januára v Múzeu mesta Bratislavy zverejnená výzva na predkladanie pedagogických projektov, ktorá je určená všetkým slovenským a francúzskym školám a odmení najlepšie iniciatívy na tému « aby sme mohli spoločne budovať, je dôležité pripomínať si ».

Prezentácia sa uskutočnila formou informatívneho seminára « Historické výročia v r. 2018 », ktorý bol určený vyučujúcim 2. stupňa ZŠ a stredných škôl, za účasti radcu pre pedagogické aktivity a históriu Misie storočnice Prvej svetovej vojny, p. Alexandre Lafon, štátnej tajomníčky ministerstva školstva, p. Oľgy Nachtmannovej, generálneho riaditeľa Misie storočnice Prvej svetovej vojny, p. Joseph Zimet, veľvyslanca Francúzska, p. Christophe Léonzi, a radcu pre kultúrnu činnosť a spoluprácu a riaditeľa Francúzskeho inštitútu na Slovensku, p. Jean-Pierre Jarjanette.

JPEGRadca pre pedagogické aktivity a históriu Misie storočnice Prvej svetovej vojny, p. Alexandre Lafon.

Dernière modification : 19/02/2018

Haut de page