Sociálna Európa s europoslankyňou Maria João Rodrigues.

Think-tank EuropaNova dňa 17. februára v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave usporiadal seminár týkajúci sa sociálnej Európy, na ktorom sa zúčastnila europoslankyňa Maria João Rodrigues (S&D, PT).

JPEG

Približne 60 študentov Ekonomickej univerzity, ako aj Univerzity v Banskej Bystrici, diskutovalo o sociálnom pilieri hospodárskeho riadenia, digitálnej revolúcii a ochrane práv pracujúcich. Základom diskusie bola správa v podaní Maria João Rodrigues o európskom základe sociálnych práv.

Študenti, zhromažení za okrúhlym stolom, sa v diskusii zamerali na činnosť EÚ v prospech mládeže ; vyjadrili názor, že EÚ by mala naďalej podporovať nielen akademickú mobilitu v EÚ – umožnením oveľa väčšiemu počtu mladých Európanov využívať program Erasmus + podporou prístupu k ubytovaniu, ale aj zamestnaneckú mobilitu, a to prostredníctvom programu Erasmus pre mladých pracujúcich. Maria João Rodrigues vyzdvihol, že návrhy študentov všeobecne reflektovali odporúčania Európskeho parlamentu, čo dokazuje, že neexistuje veľký rozdiel medzi východnou a západnou Európou: „ všetci sme Európania, s rovnakými sociálnymi problémami“.

Zástupca Francúzskeho veľvyslanectva vystúpil v závere podujatia, pričom zdôraznil, že okrem nevyhnutnosti posilnenia činnosti EÚ v oblasti bezpečnosti a hospodárskeho rastu a rastu zamestnanosti, je tiež nevyhnutné posilniť sociálny rozmer EÚ a tak zohľadniť očakávania občanov v kontexte aktuálnej krízy, ktorej čelí EÚ.

Dernière modification : 21/02/2017

Haut de page