Slovensko si vybralo najmodernejší systém mýta v Európe.

Prvého januára 2010 Slovenská republika nahradila svoj systém diaľničných nálepiek pre nákladné vozidlá satelitným systémom spoplatnenia podľa prejdených kilometrov. Tento systém je po systéme TollCollecte v Nemecku najmodernejší v Európe. Je založený na satelitnej technológii typu GPS/GSM. Ostatné systémy, ktoré sú v prevádzke v Európe, sa opierajú o tradičné mikrovlnné technológie typu DSRC, vyžadujúce si početné mýtne brány.

Systém bol uvedený do prevádzky v celonárodnom rozsahu (2000 kilometrov spoplatnených ciest) v rekordnom čase (12 mesiacov), čo je neporovnateľné s ostatnými podobnými projektami.

Technické zhodnotenie prvých mesiacov prevádzky systému je mimoriadne uspokojivé :

Kvalita palubných jednotiek (OBU) inštalovaných vo vozidlách, dodaných spoločnosťou Siemens, zaručuje štátu vysokú úspešnosť výberu mýta. Národná diaľničná spoločnosť verejne pripustila mieru zachytených mýtnych operácií v rozsahu 99,7%.

• Stratégia distribúcie jednotiek OBU použitá spoločnosťou Skytoll umožnila vybavenie takmer 120 000 slovenských a zahraničných vozidiel jednotkami OBU v rekordnom čase. Zahraniční prepravcovia predstavujú 51% distribuovaných OBU. Prostriedky použité spoločnosťou Skytoll v procese distribúcie zamedzili vytváraniu radov na hraniciach po 1. januári. V priebehu prvého januárového týždňa nepresiahla dĺžka najväčšej zápchy niekoľko kilometrov.

Riešenie zvolené na Slovensku je flexibilné a schopné vývoja. Uvedenie projektu do prevádzky bolo zhodnotené ako výnimočné, a to po stránke použitej technológie ako aj po stránke doby jeho realizácie. Odpovedá to nakoniec aj správe, ktorú vydalo Generálne riaditeľstvo Mobilita a Doprava Európskej komisie (DG MOVE). Systém totiž rovnako umožňuje integrovať prvky potrebné na internalizáciu externých nákladov, ako to odporúča Európska komisia s cieľom redukovať emisie CO2 v sektore dopravy a umožniť prepravcom platiť reálne náklady za prepravu. Za týchto podmienok je Slovensko jednou z mála krajín v Európe vybavených nevyhnutnými podmienkami na dosiahnutie interoperability mýtnych systémov v Európskej únii zadefinovanej smernicou 2004/52/EK z 29. apríla 2004.

Dernière modification : 30/04/2010

Haut de page