Slovensko na ceste k inteligentným mestám

Dňa 1. februára sa v Bratislave konala 4. každoročná prednáška na tému
« Slovensko na ceste k inteligentným mestám ». Francúzsko reprezentoval viceprezident Grenoble-Alpes Métropole, p. Claus Habfast.

JPEGPríhovor štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva, p. Rastislava Chovanca
Foto : úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu

Prednášku usporiadali podpredseda vlády pre investície a informatizáciu, Smart cities club a Slovenská inovačná a energetická agentúra, v spolupráci s ministerstvom hospodárstva a zahraničných vecí a Združením miest a obcí Slovenska. Jej cieľom bolo osloviť najmä starostov a primátorov, odborníkov v oblasti smart cities a riadiacich pracovníkov v štátnej správe.

Štátny tajomník ministerstva hospodárstva, p. Rastislav Chovanec, vo svojom príhovore vyzdvihol význam konceptu smart cities pre slovenské mestá a podnikateľov.

Pre zástupcov viacerých slovenských miest – Poprad, Šaľa a Žiar nad Hronom, bola konferencia predovšetkým príležitosťou predstaviť svoje súčasné projekty a tiež tie, ktoré boli úspešne ukončené. V druhej časti konferencie boli predstavené anglické, škandidávske a francúzske projekty. Viceprezident Grenoble-Alpes Métropole, p. Claus Habfast, sa tiež podelil o svoje skúsenosti s riadením úspešného projektu mestskej mobility « bicykel ». Okrem spomenutého pozitívneho vplyvu na cikuláciu a znečistenie ovzdušia, p. Hobfast detailne informoval o zavedení prístupu, ktorý presvedčí obyvateľov (sociálny a politický aspekt) a nízke náklady tohto projektu v porovnaní s inými druhmi mestskej dopravy.

JPEGP. Habfast predstavuje projekt mestskej mobility « bicykel ».
Foto: veľvyslanectvo Francúzska

Na konferencii sa zúčastnili veľvyslanci EÚ, medzi inými veľvyslanec Francúzska, J.E.p. Christophe Léonzi, zástupcovia Európskej komisie a odborníci zo súkromného sektora smart cities.

JPEGP. Léonzi odpovedá na otázky RTVS.
Foto: veľvyslanectvo Francúzska

Dernière modification : 12/02/2018

Haut de page