Slovenskí študenti získali francúzsky vysokoškolský diplom (06/12/2016)

48 slovenskí študenti si dňa 6. decembra prebrali z rúk veľvyslanca Francúzska a zástupcov príslušných vysokých škôl francúzsky vysokoškolský diplom. Slávnostné podujatie, na ktorom sa zúčastnili zústupcovia piatich francúzskych a piatich slovenských univerzít, sa konalo v priestoroch školy « Mod Spé Paris Europe Centrale » v Bratislave, ktoré na túto špeciálnu príležitosť ponúkol riaditeľ školy.

JPEG

Účastníkov podujatia privítal riaditeľ školy « Mod Spé Paris Europe Centrale », p. Fabrice Raoul. S príhovormi nasledovali veľvyslanec Francúzska, J.E.p. Christophe Léonzi, riaditeľ Francúzsko-slovenského univerzitného inštitútu, p. Fréderic Delaneuville, a prostredníctvom video-vstupu, slovenský europoslanec a ambasádor « France Alumni Slovaquie », p. Miroslav Mikolášik.

JPEG

JPEG

Udelené diplomy :

Bakalársky titul « Ekonómia a riadenie »
Spolupráca medzi Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach a Vysokoškolským inštitútom ekonómie a manažmentu Univerzity v Nice Sophia Antipolis, diplom udelený 8 slovenskýmštudentom.

Bakalársky titul « Právo, ekonómia a riadenie »
Spolupráca medzi Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Fakultou ekonomických vied Univerzity v Poitiers, diplom udelený 4 slovenskýmštudentom.

Magisterský titul « Geopolitika »
Spolupráca medzi Fakutou medzinárodných vzťahov a politických štúdií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Fakultou humanitných vied Univerzity v Reims Champagne-Ardenne, diplom udelený 5 slovenskýmštudentom.

Magisterský titul « Špecialista na európsku integráciu a európsku susedskú politiku »
Spolupráca medzi Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Fakultou ekonomických vied Univerzity v Poitiers, diplom udelený 1 slovenskému študentovi.

Magisterský titul 2 « Ekonómia a územná správa »
Spolupráca medzi Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Fakulty práva a politických vied Univerzity v Reims Champagne-Ardenne, diplom udelený 1 slovenskému študentovi.

Magisterský titul 1 « Európske štúdiá, finančné riadenie a európsky priestor »
Spolupráca medzi Fakultou manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakultou priemyslu Ekonomickej univerzity v Bratislave a Európskym univerzitným centrom Univerzity v Lorraine, diplom udelený 14 slovenskýmštudentom.

Magisterský titul 2 « Európske štúdiá, finančné riadenie a európsky priestor »
Spolupráca medzi Fakultou manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakultou priemyslu Ekonomickej univerzity v Bratislave a Európskym univerzitným centrom Univerzity v Lorraine, diplom udelený 13 slovenským študentom.

Cotutelle
Spolupráca medzi Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzitou Paríž Diderot 7, diplom udelený 2 slovenským študentom.

JPEG

Dernière modification : 27/01/2017

Haut de page