Slávnostné udelenie hodností kadetom posledného ročníka.

Vojenský atašé veľvyslanectva Francúzska prijal pozvanie rektora Akadémie ozbrojených síl Gen. M. R. Štefánika na slávnostné udelenie hodností kadetom posledného ročníka.

JPEG

54 kadetov (z toho 7 žien) získalo hodnosť podporučík.

JPEG

Slávnostné udeľovanie hodností viedol minister Obrany Peter Gajdoš, za účasti viacerých civilných a vojenských orgánov a rodín nových dôstojníkov.

JPEG

Dernière modification : 13/07/2017

Haut de page