Slávnostné otvorenie Medzinárodnej francúzskej školy v Bratislave (10/06/2016).

Za prítomnosti ministra Školstva, vedy, výskumu a športu SR, p. Petra Plavčana, riaditeľa Agentúry pre vyučovanie francúzštiny v zahraničí, p. Christophe Bouchard, poslanca Francúzov žijúcich v zahraničí, p. Pierre-Yves Le Borgn a veľvyslanca Francúzska na Slovensku, J.E.p. Didier Lopinot, bola dňa 10. júna bola slávnostne otvorená Medzinárodná francúzska škola v Bratislave.

JPEG

Osobnosti privítal predseda Riadiaceho výboru (zakladateľ školy) p. Ivan Saudreau a riaditeľ školy, p. Yves Caffé.

Po prehliadke priestorov školy nasledovali príhovory zúčastnených, ktorí vyzdvihli dôležitosť existencie tohto zariadenia pre priateľské bilaterálne francúzsko-slovenské vzťahy. Potom si hostia pozreli kultúrny program, ktorí pre nich pripravili žiaci školy.

Medzi mnohých pozvaných patrili p. Kováčová a p. Gallus z ministerstva Školstva SR ; riaditeľka francúzskeho lýcea vo Viedni, p. Peytier ; zástupcovia Krajského školského úradu, p. Valašiková, p. Zartoska, p. Novák ; zástupkyňa Štátneho pedagogického ústavu, p. De Jaegher ; zástupcovia Gymnázia Metodova, p. Vaterková a p. Falath ; konzulárny radca, p. Sarrazin ; riaditeľ Francúzskeho inštitútu a radca pre kultúrnu spoluprácu, p. Pouchepadass ; atašé pre vyučovanie francúzštiny, p. Daill ; Prvý radca veľvyslanectva, p. Morel ; konzulka, p. Belou-Affre.

JPEG

História Francúzskej školy v Bratislave začína v r. 2003. Škola vtedy sídlila na Cadrovej ulici a navštevovalu ju 7 žiakov.

Dnes navštevuje nové priestory školy v Petržalke viac ako 210 žiakov od materskej školy po druhý stupeň. Medzinárodná francúzska škola v Bratislave patrí do siete školských zariadení pod správou Agentúry pre výučbu vo francúzskom jazyku v zahraničí. Do tejto siete patrí 494 škôl v 135 krajinách a navštevuje ich viac ako 330 000 žiakov všetkých národností. Od 1. septembra 2014 je tiež súčasťou siete slovenských školských zariadení, žiaci môžu využívať obidva školské systémy. Väčšinu žiakov pochádza zo slovenských alebo francúzsko-slovenských rodín.

Cieľom školy je ponúknuť svojim žiakom v čo najkratšom čase kompletný duálny vzdelávací systém vytvorením lýcea s možnosťou získania francúzskej a slovenskej maturity.

JPEG

Dernière modification : 19/09/2016

Haut de page