Seminár združil vedcov SAV a CNRS

V dňoch 21. až 23. mája sa konal v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach seminár, na ktorom sa zúčastnilo okolo 30 slovenských a francúzskych odborníkov na progresívne materiály. Podujatie svojimi príhovormi otvoril pán Šajgalík, predseda SAV, pán Christophe Léonzi, veľvyslanec Francúzskej republiky v SR a pán Slobodník, veľvyslanec Slovenskej republiky vo FR.

JPEGV prvom rade zľava doprava: predseda SAV, p. Šajgalík/ C. Léonzi / I. Slobodník / D. Gálik (vedecký sekretár SAV)

Časť seminára bola venovaná prezentácii finančných nástrojov podpory vedy a výskumu zo strany Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ale predovšetkým zo strany francúzskeho národného vedecko-výskumného centra CNRS, ktoré reprezentovala pani Chantal Khan Malek, zástupkyňa riaditeľa Oddelenia pre Európsku a medzinárodnú spoluprácu CNRS.

JPEGPrezentácia CNRS p. Chantal Khan Malek

V druhej časti seminára mali francúzski a slovenskí účastníci možnosť vymeniť si skúsenosti v oblasti výskumu inovatívnych materiálov z hľadiska fyzikálnej chémie a mechaniky. Vysoká odborná úroveň účastníkov, ako aj príjemná atmosféra podujatia uľahčili komunikáciu medzi slovenskými a francúzskymi partnermi, ktorá by mala vyústiť do upevnenia spolupráce medzi vedeckými pracovníkmi oboch inštitúcií buď vo forme bilaterálnych projektov alebo multilaterálnych projektov na úrovni Strednej Európy.

Dernière modification : 18/06/2018

Haut de page