Seminár o deontológii a etike (19/06/2019).

Dňa 19. júna sa v Univerzitnj knižnici v Bratislave konal seminár pod názvom „Etika v štátnej službe vo Francúzsku – inšpirácia pre Slovensko?“. Usporiadali ho Rada pre štátnu službu, Francúzske veľvyslanectvo v Bratislave a Francúzsky inštitút a zúčastnili sa aj veľvyslanec Francúzska, J.E.p. Christophe Léonzi a prednášajúci experti z Francúzska.

Seminár uviedol riaditeľ Francúzskeho inštitútu a radca pre kultúrnu spoluprácu a činnosť, p. Jean-Pierre Jarjanette a predseda Rady pre štátnu službu, p. Pavol Tkáč.

Prednášajúci:

Pani Tessa Tournette z Generálneho riaditeľstva pre správu a štátnu službu predstavila práva a povinnosti štátnych zamestnancov.

Pán Jean-Francois Blarel, deontológ z Ministerstva Európy a zahraničných vecí, diplomatický radca vlády, vysvetlil, v čom spočíva úloha deontológa na ministerstve a prednášal o školeniach a animáciách.

• Pani Cecile Roucheyrolle
, DGAFP, vysvetlila otázky konfliktu záujmov a politickej neutrality.

Pani Zuzana Šabová, z Rady pre štátnu službu Slovenskej republiky u Conseil de la fonction publique de la République slovaque, a présenté le processus d’élaboration d’un code de déontologie pour les employés de la fonction publique slovaque.

Účastníci boli pozvaní na pracovný obed na Rezidencii Francúzska.

Dernière modification : 25/06/2019

Haut de page