SLOVENSKO-PILOTNÝ KURZ INŠTRUKTOROV VÝCVIKU NA BOJ PROTI IMPROVIZOVANÝM VÝBUŠNÝM SYSTÉMOM (COUNTER IED TRAINING « TRAIN THE TRAINER »)

V dňoch 21. až 25. septembra 2009 sa uskutočnil pilotný kurz inštruktorov výcviku na boj proti výbušným systémom (Counter-IED). Toto školenie, ktoré viedol francúzsky vojenský expert (poradca Ozbrojených síl SR pre oblasť EOD), bolo predovšetkým určené pre inštruktorov výcvikovej jednotky vojenských misií Martin. Zúčastnili sa ho tiež príslušníci ženijného práporu zo Serede, vzdušných síl, vojenskej polície a mechanizovaných jednotiek Armády SR.

Boj proti improvizovaným výbušným systémom (EEI) je špecifická oblasť, ktorá sa stala veľkou výzvou, najmä na afgánskom bojisku, kde sú vojská aliancie permanentne konfrontované s hrozbou spojenou s výbušnými systémami rôznej povahy. Tento boj sa stal spoločným úsilím a priamo prispieva k ochrane vyslaných jednotiek. Je to nástroj útočný ako aj obranný.
Špecialisti na oblasť EOD (Explosive Ordnance Disposal) sú školení pre zásahy na týchto systémoch (« defeating the IED device ») pričom zabezpečujú ochranu, detekciu, neutralizáciu a technické využitie. Vyškolený personál v oblasti « Counter-IED » prispieva k dezorganizácii, príp. likvidácii sietí (« defeating the IED system »), ktoré používajú tento typ útoku v rámci asymetrického konfliktu. Jedná sa teda o otázku prevencie a anticipácie voči tomuto typu útokov.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky pravidelne organizuje prípravné kurzy pred vojenskými misiami pre svoje jednotky, predurčené na výkon služby v zahraničných operáciách. Slovensko sa zúčastňuje na operáciách v Afganistane, pričom dáva k dispozícii dôstojníkov do veliteľských štruktúr a tiež jednotky, ktorých hlavnou úlohou je ochrana vyslaných jednotiek. Od začiatku tohto roka sa rota zo ženijného práporu zo Serede nachádza na letisku v Kandaháre. Táto rota má kapacity v oblasti posilnenia a ochrany infraštruktúry a mechanické prostriedky pre odmínovanie. Nedávne skúsenosti ukázali, že bolo nevyhnutné mať základné know-how v oblasti « Counter-IED », ktoré prispieva k zvyšovaniu úrovne ochrany rozvinutých síl.

5-dňový kurz zahŕňal nasledujúce oblasti teoretických poznatkov :

  • triedy a typy EEI, ktoré sa vyskytujú na afgánskom bojisku,
  • druhy útokov s použitím EEI,
  • technické a taktické postupy voči tejto hrozbe počas presunov a rozvinutia,
  • hlavné princípy REB voči diaľkovo ovládaným systémom, ich použite a obmedzenia,
  • teroristický cyklus a jeho interakcie s rozhodovacím procesom našich vojsk,
  • použite operácií vojenského pátrania (Military Search Operation) v rámci Counter-IED.

Tento kurz okrem iného obsahoval aj praktické cvičenia :

  • postupy pre prehľadávanie ľudí (mužov a žien) a vozidiel, použité voči hrozbe spojenej s EEI,
  • všeobecná organizácia mobilného kontrolného stanovišťa (Mobile CP) a kontrolného stanovišťa na cestnej komunikácii vitálneho významu (MSR : Main Support Road) a špecifické postupy používané počas týchto kontrol,
  • prieskum ciest pešími hliadkami pred a za zraniteľným bodom na danom itinerári (Checking Road Task) za účelom detekcie elektrického vedenia používaného pre aktiváciu EEI (CW-IED : Command Wire IED).

Všetci pätnásti účastníci kurzu na záver získali certifikát o školení od výcvikového práporu v Martine. Účastníci kurzu vyjadrili svoju spokojnosť a opustili centrum s istotou, že sa naučili nové postupy, priamo prispievajúce k bezpečnosti slovenských vojakov, ktorí budú vyslaní do Afganistanu.
Generálporučík GAJDOŠ zástupca NGŠ OS SR, poďakoval francúzskemu vojenskému expertovi za jeho osobnú angažovanosť pre rozvoj tejto novej oblasti kompetencií v Ozbrojených silách Slovenskej republiky.

Podplukovník Bruno CHARON
Vojenský a technický expert, Bratislava – Slovensko
Poradca Ozbrojených síl Slovenskej republiky pre oblasť EOD

PNG - 451.9 ko
Francúzsky vojenský a technický expert počas teoretickej hodiny v učebni
PNG - 513.3 ko
PNG - 602.2 ko
Simulácia miestnej populácie pri vstupe do dediny počas výcviku
PNG - 549.7 ko
Simulácia CW-IED (Command Wire IED) na trase
PNG - 484.4 ko
Fotografia celej skupiny : inštruktor a jeho stážisti

Dernière modification : 19/10/2009

Haut de page