SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ BURZA

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR), v spolupráci s francúzskym veľvyslanectvom v Bratislave, Francúzsko – Slovenskou obchodnou komorou, Nitrianskym samosprávnym krajom, mestom Nitra, Agroinštitútom a ďalšími partnermi zorganizovala v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre v dňoch 9. – 10. novembra 2010 podujatie pod názvom „4. Slovenská kooperačná burza“ (4. SKB), ktoré je účinným nástrojom na napĺňanie proexportnej politiky a zároveň jediným podujatím svojho druhu na Slovensku.

Link :

http://www.sario.sk/?novinky-sario&novinka=274

Dernière modification : 12/11/2010

Haut de page