Rozhovor veľvyslanca so štátnym tajomníkom ministerstva školstva, p. Ľudovítom Paulisom (22/07/2020).

Veľvyslanec Francúzska, J.E.p. Christophe Léonzi, sa zhováral so štátnym tajomníkom pre vysokoškolské vzdelávanie a výskum, p. Ľudovítom Paulisom. Predmetom rozhovoru bolo posilnenie vedeckej a univerzitnej spolupráce Francúzska a Slovenska, dôležitosť dvojitých diplomov, európske univerzitné projekty a tiež programy vedeckej mobility a možnosti spolupráce vo vedeckej oblasti, jadrovej energie, vesmíru….Podčiarkli význam vzdelávania vyučujúcich francúzštiny a romanistických fakúlt ako podpory viacjazyčnosti a univerzitnej mobility.

JPEG

Dernière modification : 24/07/2020

Haut de page