Rozhovor veľvyslanca s p. Katarínou Brunckovou, štátnou tajomníčkou Ministerstva dopravy a výstavby SR

Veľvyslanec Francúzska, J.E.p. Christophe Léonzi, sa dňa 5. novembra zhováral s p. Katarínou Brunckovou, štátnou tajomníčkou Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá zastrešuje oblasť výstavby, bytovej politiky, cestovného ruchu a vodnej dopravy.

Témou rozhovoru bola bilaterálna spolupráca v oblasti cestovného ruchu : spolupráca štátnych úradov oboch krajín, medzinárodná atraktívnosť, gastronomický a vinársky turizmus, ekoturizmus.

JPEG

Dernière modification : 05/11/2020

Haut de page