Regionálny seminár veľvyslancov Francúzska z krajín Višegrádskej skupiny (16-17/02/2017).

Veľvyslanec Francúzska v Poľsku, p. Pierre Lévy, v dňoch 16.-17. februára hostil svojich kolegov pôsobiacich na Slovensku (p. Christophe Léonzi), v Maďarsku (p. Éric Fournier), v Českej republike (p. Roland Galharague), v rámci regionálneho seminára veľvyslancov Francúzska z krajín V4.

Seminár viedli zástupkyňa riaditeľa vedenia EÚ, p. Laurence Auer, a zástupca riaditeľa vedenia EÚ pre strednú, východnú Európu a Pobaltie na Ministerstve zahraničných vecí a medzinárodného rozvoja Francúzska, p. Max-Olivier Gonnet.

Miestom konania seminára bola Varšava, nakoľko Poľsko je od júla 2016 na čele rotačného ročného predsedníctva Višegrádskej skupiny.

Účastníci diskutovali najmä o aktuálnych európskych a medzinárodných otázkach. Pracovné stretnutie poctil svojou účasťou štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky, p. Konrad Szymański, na pracovnom obede sa diskutovalo najmä o Bratislavskej agende, budúcnosti EÚ a úlohe V4.

JPEG
Zľava doprava : p. Roland Galharague, p Laurence Auer, p. Konrad Szymański, Pierre Lévy, Eric Fournier a Christophe Léonzi

Dernière modification : 18/05/2017

Haut de page