Región Grand Est za posilnenie partnerstva Francúzska so Slovenskom

Veľvyslanec Francúzska na Slovensku, J.E.p. Christophe Léonzi, navštívil v utorok 25. júna pracovne Štrasburg, s cieľom upevniť politické, obchodné a akademické vzťahy regiónu Grand Est so Slovenskom, « stabilným a dôveryhodným partnerom » Francúzska v Európskej únii. Pán Léonzi odpovedal na otázky Jean-François Clerc z Dernières Nouvelles d’Alsace.

DNA : V Štrasburgu trávite 2 dni, počas ktorých plánujete upevniť vzťahy so Slovenskom, krajinou Strednej Európy, ktorá má silné proeurópske smerovanie ?

Christophe Léonzi : « Slovensko ako člen Európskej únie a eurozóny je jednou z najviac proeurópskych krajín Strednej Európy, s najväčsím nasadením pre Európu a európsky projekt spomedzi krajín Vyšehradskej skupiny (Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko). Je to krajina, ktorej záleží na spolupráci s francúzsko-nemeckým partnerstvom, tak dôležitej v dnešnej zložitej situácii v Európe. So Slovenskom máme výborné vzťahy, potrebujeme však posilnenie vzťahov medzi územnými samosprávami. Krajiny Strednej Európy udržiavajú s regiónom Grand Est a Alsasko osobitné vzťahy, tradične si lepšie rozumejú a komunikujú. Existujú tiež väzby medzi dvoma pohraničnými mestami, Štrasburgom a Bratislavou. Štrasburg a Eurometropola spája s Bratislavou a Košicami, druhým najväčším mestom Slovenska, spoločná problematika ako mestské riadenie, cezhraničná spolupráca…Slovensko od Francúzska očakáva viac, viac univerzitných, umeleckých výmen, a silnejšiu ekonomickú prítomnosť. V Európe prebiehajú výmeny názorov na tému právneho štátu, demokracie, a Štrasburg v tejto debate vystupuje ako európske hlavné mesto, hlavné mesto demokracie a ľudských práv ».

DNA : Záleží Vám aj na posilnení ekonomických vzťahov ?

Christophe Léonzi : « Slovensko má 5,5 milióna obyvateľov, približne rovnako ako Grand Est. Má bohaté obchodné výmeny s Francúzskom, až do výšky 8 miliárd eur. Vývoz z Francúzska predstavuje tri miliardy, z toho 25 % z podnikov z východnej časti Francúzska, a dovoz predstavuje päť miliárd, je potrebné vyrovnať obchodný deficit spojený s dovozom automobilov. PSA má na Slovensku silné zastúpenie, ako aj Orange, Véolia, skupiny BTP. Slovensko má dynamické hospodárstvo. Je bohatšou krajinou, ako by sa dalo predpokladať. Bratislava je európskym regiónom so 6. najvyšším HDP na obyvateľa. Ekonomický rast na Slovensku v r. 2018 predstavoval 4%, v roku 2019 možno predpokladať 3,5%. Je to najmä priemyselná krajina, s ročnou výrobou 1,2 milióna automobilov. Bolo by veľmi prospešné uskutočniť misiu a pomôcť spoločnostiam z regiónu Grand Est nájsť partnerov v tejto krajine v automobilovom sektore, ale aj v iných oblastiach, ako agro-potravinárstvo, geotermálny, drevospracujúci sektor. 45% územia Slovensko pokrývajú lesy, je preto potrebné nájsť spoločnosti, ktoré by boli schopné využiť jeho produkciu dreva ».

DNA : Je potrebná aj univerzitná spolupráca?

Christophe Léonzi : « Existuje 6 dvojitých francúzsko-slovenských diplomov s univerzitami v Štrasburgu, Nancy a Rémy, kde študuje veľká časť z 500 slovenských študentov, ktorí prichádzajú za štúdiom do Francúzska. Je potrebné rozvíjať výmeny v oboch smeroch, družbu medzi potravinárskymi strednými školami. Možnosti spoluráce sa črtajú aj v oblasti lesného hospodárstva, vinárstva…ale tiež usporiadania územných celkov. Slováci nemajú účinné právne prostriedky, čo sa týka miestnych orgánov. Francúzsko po boku Nemecka musí mať dôležitejšiu úlohu v Strednej Európe. Táto krajina nás očakáva. Nemusí sa všetka práca vykonávať v Bruseli, ale univerzity, miestni zvolení zástupcovia, podniky, ju môžu preniesť do každodenného života…Tieto krajiny čakajú viac Francúzska, viac Štrasburgu, viac Alsaska a Grand Est. Je potrebné hľadať oporu v tomto regióne, ktoré má osobitné európske smerovanie ».

Dernière modification : 27/06/2019

Haut de page