Prezident Francúzskej republiky predniesol prejav o Európe

Emmanuel Macron dňa 26. septembra na Sorbone predniesol prejav o inicitíve pre suverénnu, jednotnú a demokratickú Európu.

„Položme si otázku: našli európske krajiny prostriedky, aby mohli brániť svoje záujmy a hodnoty, zaručiť a prispôsobiť svoj jedinečný demokratický a sociálny model svetu, a tak reagovať na hlavné problémy našich čias – v oblasti obrany a bezpečnosti, veľkých migrácií, rozvoja, klimatických zmien, digitálnej revolúcie, riadenia globalizovaného hospodárstva? Sú schopné sami vyriešiť každý z týchto problémov?“

Hlavné body prejavu prezidenta Francúzskej republiky:

PDF - 72 kB
(PDF - 72 kB)

Dernière modification : 19/10/2017

Haut de page