Prezentácia ekonomického oddelenia

Ekonomické oddelenia

Oddelenia Ministerstva hospodárstva, priemyslu a zamestnanosti v zahraničí

Ekonomické oddelenia pri veľvyslanectvách sú externé oddelenia Generálneho riaditeľstva štátnej pokladnice a ekonomickej politiky (DGTPE).

Vytvárajú medzinárodnú sieť Ministerstva hospodárstva, priemyslu a zamestnanosti v zahraničí, ktorá zahŕňa 30 správnych obvodov, spadajúcich pod autoritu vedúcich regionálnych ekonomických oddelení, poverených koordináciou a vedením činnosti ekonomických oddelení jednotlivých veľvyslanectiev v rámci ich kompetenčnej zóny.

V súčasnosti prebieha reforma tejto siete, o ktorej bolo rozhodnuté v dôsledku generálnej revízie verejných politík. Má za cieľ previesť na Ubifrance sprievodné aktivity PME (malých a stredných podnikov) v zahraničí a zamestnancov, ktorí sa viažu na túto misiu. Reforma bude ukončená 1. septembra 2010, dátum, kedy Ubifrance bude disponovať vlastnou sieťou v zahraničí. Bude ju tvoriť 64 ekonomických misií-Ubifrance v 44 krajinách, čím bude pokrytá základná činnosť podpory PME (malých a stredných podnikov) tejto medzinárodnej siet.

Úlohy ekonomických oddelení sú :

ekonomická a finančná analýza a dohľad na makroekonomickom základe, zahŕňajúce tiež analýzu rizík danej krajiny, ale i na sektorovom základe ;

budovanie ekonomických, finančných a obchodných bilaterálnych vzťahov s krajinami, ktoré spadajú do kompetencie daného ekonomického oddelenia, v spojení s DGTPE (Generálne riaditeľstvo štátnej pokladnice a ekonomickej politiky) ;

verejná podpora medzinárodného rozvoja podnikov, či už ide o vývoz, francúzske investície v zahraničí, zahraničné investície vo Francúzsku alebo o účasť na veľkých projektoch.

V tých krajinách, kde neexistuje Ekonomická misia-Ubifrance, sú ekonomické oddelenia korešpondentmi Ubifrance a zabezpečujú, pod kontrolou a vedením Ubifrance, obchodné služby pre PME (malé a stredné podniky), ktorým sa takto napomáha v ich rozvoji na medzinárodnej úrovni.

Viac informácií na stránke : http://ambafrance-sk.org/spip.php?article1233

Dernière modification : 25/04/2012

Haut de page