Prezentácia a kontakty

1. Prezentácia

Vedúci konzulárneho oddelenia je zodpovedný za francúzsku komunitu, pre ktorú zabezpečuje ochranu voči zahraničným úradom v rámci miestnej legislatívy a ktorú spravuje podľa francúzskej legislatívy a predpisov. V jeho misii mu asistujú konzulárni pracovníci.
Zapisuje Francúzov, ktorí bývajú v jeho správnom obvode, do registra Francúzov žijúcich mimo Francúzska.

Je úradníkom matričného úradu ;

Je poverený vojenskými otázkami (sčítanie ľudu a zorganizovanie dňa povolania do obrany), vydávaním cestovných dokladov, občianskych preukazov (pod podmienkou, že žiadateľ je zapísaný do registra Francúzov žijúcich mimo Francúzska) ;

Môže uplatniť opatrenia konzulárnej ochrany v prípade zatknutia, uväznenia, vážnej nehody alebo choroby, a prípadnú repatriáciu. Vykonáva formality, súvisiace s repatriáciou tela alebo popola v prípade úmrtia v jeho konzulárnom obvode.

Vypracúva konzulárny voličský zoznam, ktorý umožňuje francúzskym občanom žijúcim mimo vlasti, aby mohli voliť v prezidentských voľbách, v referendách a vo voľbách Radcov do Zhromaždenia Francúzov žijúcich v zahraničí.

V mene Veľvyslanca Francúzskej republiky predsedá miestnej komisii pre školské štipendiá, konzulárnemu výboru pre ochranu sociálnej činnosti, administratívnej volebnej komisii, bezpečnostnému výboru. Podiela sa na správnom výbore Francúzskeho lýcea ako poradný orgán a pravidelne uskutočňuje konzulárne pracovné cesty, za účelom stretnutia s Francúzmi, žijúcimi mimo Bratislavy.

2. Kontakty

Konzulárne oddelenie

Kutscherfeldov Palác

Hlavné námestie č. 7

Bratislava 1

Poštová adresa :

P.O.BOX 152

810 00 Bratislava 1Úradné hodiny pre verejnosť :

  • pondelok až piatok od 9h00 do 12h00

Prístup :

Veľvyslanectvo je situované v pešej zóne. Centrum mesta je dobre dostupné MHD (autobus, trolejbus,električka). V prípade jazdy osobným motorovým vozidlom parkovať na nábreží Dunaja.

mapa


Administratívne vymedzenie/pôsobnosť :

Celé Slovensko

Dernière modification : 30/01/2018

Haut de page